Kontakt

Adresa:
Zvotoky 51, 387 16

IČO: 04798015
Nejsme plátci DPH.

Tel.kontakt:
Všední dny, 9 – 16hod

Pavla Malečová
+420 776 871 251

ID datové schránky:
ursn8ky

Email:
pavla.malecova@netresky-zvotoky.cz
info@netresky-zvotoky.cz

Eshop:
www.netresky-zvotoky-eshop.cz


Najdete nás také na Facebooku a Instagramu:
https://www.facebook.com/netreskyzvotoky

https://www.instagram.com/netresky_zvotoky/


Evidence zemědělského podnikatele:
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP/ezpPortal/Detai l/04798015

Živnostenský rejstřík:
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV =ZVWSBJFND&Action=Search&PRESVYBER=0&PODLE=subjekt &ICO=04798015&OBCHJM=&ROLES=P&OKRES=&OBEC=&CASTOBC E=&ULICE=&COR=&COZ=&CDOM=&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZEN I=&ROLE=&VYPIS=1

 

DOKLAD O ZÁPISU DO REGISTRU 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, jako příslušný orgán ve věcech rostlinolékařské péče podle § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s čl. 66 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031“) ve spojení s § 12 odst. 2 zákona registruje profesionálního provozovatele
PAVLA MALEČOVÁ, Zvotoky 51, 387 16 Zvotoky, IČO: 04798015 
pro činnost/i: Uvádění do oběhu 
a přiděluje tomuto profesionálnímu provozovateli registrační číslo:
CZ – 0758